Shopping cart

close
close

Blog

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมงาน Global Summit of Women 2022

วิทยาลัยนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมงาน Global Summit of Women 2022  กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก หรือ “Global Summit of Women 2022” ภายใต้หัวข้อ Women: Creating Opportunities in the New Reality ระหว่างวันที่ 2325 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม Centara Grand hotel กรุงเทพฯ  

นักศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานศึกษารายละเอียดและยื่นเอกสารใบสมัครและหลักฐานผ่านวิทยาลัยนวัตกรรม ตั้งแต่บัดนี้ –  ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ