สมัครงาน

(ท่าพระจันทร์)

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ศูนย์ท่าพระจันทร์)

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สอบถามข้อมูลได้ที่ : งานบริหารบุคคล
โทรศัพท์ :0 2623 5055 ต่อ 4122 - 4123

ดาวน์โหลดใบสม้คร

(ศูนย์พัทยา)

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ศูนย์พัทยา)

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20150
สอบถามข้อมูลได้ที่ : งานบริหารบุคคล
โทรศัพท์ : 0 3825 9010 ต่อ 6064

ดาวน์โหลดใบสมัคร