ช่องทางการติดต่อ

คุณมีคำถามอื่น ๆ ที่ต้องการปรึกษาทางเราใช่หรือไม่ ติดต่อเราได้ทั้งทางโทรศัพท์และทางอีเมลที่คุณสะดวก

(ท่าพระจันทร์)

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ศูนย์ท่าพระจันทร์)

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0 2623 5055-8
โทรสาร : 0 2623 5060
อีเมล์ : edu_lb@citu.tu.ac.th

ตำแหน่งแผนที่

(ศูนย์พัทยา)

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ศูนย์พัทยา)

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 0 3825 9010 ต่อ 6064
อีเมล์ : edu_lr@citu.tu.ac.th

ตำแหน่งแผนที่

Contact Form

แบบฟอร์มการติดต่อ

    แนบไฟล์ เอกสาร (PDF,JPG,PNG ) ขนาดไม่เกิน 5Mb

    ยืนยันการส่งข้อมูล