บุคลากร เจ้าหน้าที่

ผู้บริหาร 
อาจารย์ ดร.ชยกฤต _คณบดี_
Asst.Prof. Chayakrit Asvathitanont, Ph.D.
คณบดี​ วิทยาลัยนวัตกรรม
Ph.D. (Development Administration), National Institute of Development Administration (NIDA), 2007
ผศ.ดร.จิโรจน์
Asst.Prof. Jiroj Buranasiri, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2012
ผศ.ดร.คม
Assoc.Prof. Kom Campiranon, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Ph.D. (Tourism Management), University of Queensland, Australia, 2007
Aj.Sarawut01
Assoc.Prof. Sarawut Ramjan, Ph.D.
รักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายดิจิทัล
Ph.D. (Computer and Engineering Management), Assumption University, Thailand, 2013
DSCF1548-2-840x885Purimprach
Purimprach Sangkaew, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
Ph.D. (Hospitality and Tourism Management), University of Surrey, UK, 2019
nopphon-new
Asst.Prof. Nopphon Tangjitprom, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2013
Aj Poomporn
Asst.Prof. Poomporn Thamsatitdej, D.B.A.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัล
D.B.A. (Management Science), The University of Strathclyde, United Kingdom, 2006
เลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรม 
BoardPawinee20240610
Pawinee Sunalai
รักษาการในตำแหน่งเลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรม
หัวหน้างาน 
WorrapodWeb
Worapod Sungkapunyo
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการคลังและทรัพย์สิน
RujiratWeb
Rujirat Sa-nguantham
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
KhunkornWeb
Khunkorn Kaewkhao
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ
PotjamarnWeb
Potjamarn Korbut
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา
งานบริการการศึกษา 
PotjamarnWeb
Potjamarn Korbut
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา
Milk2212
Thunchanok Chaemchamrus
นักวิชาการศึกษา
dusita20231225
Dusita Boonkusol
นักวิชาการศึกษา
PattariyaWeb
Pattariya Ramwulya
นักวิชาการศึกษา
Ajcharawadee2
Atcharawadee Wonglakorn
นักวิชาการศึกษา
wasamon
Wasamon Thanomsub
นักวิชาการศึกษา
Natthasinee
Nutthasinee Moonsuk
นักวิชาการศึกษา
tanyalak20231225
Tanyalak Senaprom
นักวิชาการศึกษา
WachirapornWeb
Wachiraphon Thounthong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานการคลังและทรัพย์สิน 
WorrapodWeb
Worapod Sungkapunyo
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการคลังและทรัพย์สิน
PornviphaWeb
Pornvipha Nilklang
นักวิชาการเงินและบัญชี
PataveeWeb
Patavee Klymyoosuk
นักวิชาการเงินและบัญชี
Ausanee840x855-20240531Update
Ausanee Sanguansaksri
นักวิชาการเงินและบัญชี
Kanlaya840x855-20240531Update
Kanlaya Saetan
นักวิชาการเงินและบัญชี
AruneeWeb
Arunee Prasenmool
นักวิชาการพัสดุ
SawanyaWeb
Sawanya Thavorn
นักวิชาการพัสดุ
งานบริหารและธุรการ 
KhunkornWeb
Khunkorn Kaewkhao
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ
JarassriWeb
Jarassri Saiseub
นักทรัพยากรมนุษย์
Phavita2
Phavita Sinlapasomboon
นักทรัพยากรมนุษย์
PrapawaseeWeb
Prapawasee Deeraksa
นักประชาสัมพันธ์
nunnapas
Nunnapas Saengchanwibul
นักประชาสัมพันธ์
20240516-Shutima
Shutima Kulsawatphukdee
นักประชาสัมพันธ์
ItthiphonWeb
Itthiphon Manonom
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Anan_IT
Anan Wiwatanadacha
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
20240516-Tananya
Tananya Sangkrajang
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
KanitthaWeb
Kanistha Oonob
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
RujakijWeb
Rutchakit Thetchim
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
NiponWeb
Nipon Madthong
พนักงานขับรถ
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
RujiratWeb
Rujirat Sa-nguantham
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
KittisakWeb
Kittisak Kanyawilat
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
NewStaff20230507 002
Arucha Semaphrom
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
20240516-Natnicha
Nutnicha Yimsaard
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป