Shopping cart

close
close

Blog

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการรับสมัคร
–  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 10 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น.
–  ให้นักศึกษาแนบสำเนาบัตรนักศึกษา
–  ส่งใบสมัครที่อีเมล edu_lb@citu.tu.ac.th

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ดังไฟล์แนบ

ใบสมัครกรรมการนักศึกษา

Word | PDF

ใบสมัครกรรมการนักศึกษา แบบทีม

Word | PDF