Shopping cart

close
close

Blog

รับสมัคร​นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2022 Winter ONLINE Japanese Language and Culture Program

ด้วย Kanagawa University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ 2022 Winter ONLINE Japanese Language and Culture Program แบบมีค่าใช้จ่าย

นักศึกษาผู้สนใจศึกษารายละเอียดและยื่นเอกสารใบสมัครและหลักฐานผ่านวิทยาลัยนวัตกรรม ตั้งแต่บัดนี้ –  ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  หรือที่ E-mail : khochakorn.s@citu.tu.ac.th

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.