Shopping cart

close
close

Blog

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ LMU, Germany พร้อมโอกาสได้รับทุน Erasmus+ ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ LMU, Germany พร้อมโอกาสได้รับทุน Erasmus+ ประจำปีการศึกษา 2564

–  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย Ludwig Maximilian Universität  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมโอกาสรับทุน Erasmus+ ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อไปศึกษาต่อโดยไม่รับปริญญา (non-degree student) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

นักศึกษาที่สนใจยื่นเอกสารใบสมัครและหลักฐานผ่านวิทยาลัยนวัตกรรม ตั้งแต่บัดนี้ –  ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

หรือที่ E-mail : khochakorn.s@citu.tu.ac.th 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ