Shopping cart

close
close

Blog

เชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ  Online SUDP2021 (Sustainable Urban Development Program) มหาวิทยาลัย Yokohama City University, Japan  ประเทศญี่ปุ่น

เชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ  Online SUDP2021

(Sustainable Urban Development Program) มหาวิทยาลัย Yokohama City

 University, Japan  ประเทศญี่ปุ่น ไม่มีค่าใชจ่าย นักศึกษาที่สนใจยื่นเอกสารใบสมัคร

และหลักฐานผ่านวิทยาลัยนวัตกรรมตั้งแต่บัดนี้ –  ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564   หรือ

ที่ E-mail khochakorn.s@citu.tu.ac.th 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ