Shopping cart

close
close

Blog

เชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Online Ajou International Summer School 2021 มหาวิทยาลัย Ajou Unviersity, South Korea ประเทศเกาหลีใต้

เชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Online Ajou International Summer

School 2021 มหาวิทยาลัย Ajou Unviersity, South Korea ประเทศเกาหลีใต้

มีค่าใช้จ่าย

นักศึกษาที่สนใจยื่นเอกสารใบสมัครและหลักฐานผ่านวิทยาลัยนวัตกรรม ตั้งแต่บัดนี้

 –  ถึงวันที่ 24  พฤษภาคม 2564  หรือที่  E-mail khochakorn.s@citu.tu.ac.th

 รายละเอียดดังไฟล์แนบ