Shopping cart

close
close

Blog

รับสมัครนักศึกษารับทุน Erasmus + สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ Alliance of 4 Universities (A4U) ประเทศสเปน

รับสมัครนักศึกษารับทุน Erasmus + สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ Alliance of 4 Universities (A4U) ประเทศสเปน เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นแบบไม่รับปริญญา นักศึกษาที่สนใจยื่นเอกสารใบสมัครและหลักฐานผ่านวิทยาลัยนวัตกรรม

ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  หรือที่ E- mail : khochakorn.s@citu.tu.ac.th 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.