Shopping cart

close
close

Blog

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (เทอม FALL 2021) รอบ 2 ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป นักศึกษาที่สนใจ

ยื่นใบสมัครและหลักฐานผ่านวิทยาลัยนวัตกรรมตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 หรือที่ E-mail : khochakorn.s@citu.tu.ac.th

รายละเอียดดังไฟล์แนบ