Shopping cart

close
close

Blog

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุนหลักสูตรระยะสั้น ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนโครงการ NCCU 2021 International Summer School (ISS)

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุนหลักสูตรระยะสั้น ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนโครงการ NCCU 2021 International Summer School (ISS) ณ มหาวิทยาลัย Nation Chengchi University (NCCU) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 2 ทุน เพื่อไปศึกษาในโครงการนี้ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564

นักศึกษาที่สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานผ่านวิทยาลัยนวัตกรรมตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564  หรือที่ E-mail : khochakorn.s@citu.tu.ac.th

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.