Shopping cart

close
close

Blog

งานวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรม ครบรอบ 24 ปี

     เนื่องในโอกาสครบรอบ 2ปี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางวิทยาลัยจึงได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพียงอย่างเดียว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดงาน และหลีกเลี่ยงการจัดงานในสภาพแวดล้อมที่มีการอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก โดยมีอาจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม และคณะผู้บริหารเป็นผู้ดำเนินงาน ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2NajunS