Shopping cart

close
close

Blog

โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในเอเชีย ยุโรป ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในเอเชีย ยุโรป ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) เพื่อไปศึกษาระยะสั้นประเภทไม่รับปริญญา (non-degree student) เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

นักศึกษาที่สนใจยื่นใบสมัครผ่านวิทยาลัยนวัตกรรมตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  หรือที่ E- mail : khochakorn.s@citu.tu.ac.th 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.