Shopping cart

close
close

Blog

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564

        โครงการฝึกงาน ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564 เป็นโครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย–ยุโรป มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป สนับสนุนการไปฝึกงานที่ประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมนี และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการทำงานข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา คุณสมบัติผู้สมัครเป็นไปตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมกำหนด (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://bit.ly/34WN31n  หรือ QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่างประกาศรับสมัครของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม)

        นักศึกษาที่สนใจยื่นใบสมัครผ่านวิทยาลัยนวัตกรรมหรือขอเอกสารการสมัครได้ที่งานพัฒนาความร่วมมือนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารวิศิษฏ์อักษร ชั้น 1 ศูนย์รังสิต หรือ E – mail : thanyalak.c@oia.tu.ac.th คุณธัญญลักษณ์) ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 15 มกราคม  2564 นี้

รายละเอียดดังไฟล์แนบ Download