Shopping cart

close
close

Blog

การจัดสอบวัดสมรรถนะ GREATS สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 รอบเดือนตุลาคม 2563 เปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563

การจัดสอบวัดสมรรถนะ GREATS สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 รอบเดือนตุลาคม 2563 เปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563

รายละเอียดรอบการจัดสอบ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

📝GREATS Exam 📝📣 ลงสมัครใช้สิทธิ์สอบได้แล้ววันนี้ 📣สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสปีการศึกษา 2561…

ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TCTC 发布于 2020年9月20日周日