Shopping cart

close
close

Blog

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเอเชีย ยุโรป ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2 : ครั้งที่ 2) กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในเอเชีย ยุโรป ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2 : ครั้งที่ 2) เพื่อไปศึกษาระยะสั้นไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ประเภทไม่รับปริญญา (non-degree student)

นักศึกษาที่สนใจยื่นใบสมัครผ่านวิทยาลัยนวัตกรรม หรือขอรับใบสมัครได้ที่งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ กองวิเทศน์สัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารธรรมนที ท่าพระจันทร์

หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://oia.tu.ac.th
หรือติดต่อที่ panyaphat.s@oia.tu.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้
รายละเอียดดังไฟล์แนบ