Shopping cart

close
close

Blog

โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคการเรียนที่ 2/ 2563)

โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคการเรียนที่ 2/ 2563)

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคการเรียนที่ 2/ 2563) เพื่อไปศึกษาระยะสั้นไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยไม่รับปริญญา (non-degree student) เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับการเดินทางไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และประกาศและแนวทางของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ

นักศึกษาที่สนใจยื่นใบสมัครผ่านวิทยาลัยนวัตกรรม หรือขอรับใบสมัครได้ที่
งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ กองวิเทศน์สัมพันธ์
ชั้น 2 อาคารธรรมนที ท่าพระจันทร์
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://oia.tu.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นี้

รายละเอียดดังไฟล์แนบ