Shopping cart

close
close

Blog

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย ยุโรปและสแกนดิเนเวีย

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย ยุโรปและสแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2563  (ครั้งที่ 2)  ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลียนนักศึกษาระยะสั้นไม่เกินหนึ่งปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-degree) ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย ยุโรปและสแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)  ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 ตึกธรรมนที ท่าพระจันทร์

ยื่นใบสมัครผ่านวิทยาลัยนวัตกรรมได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563

รายละเอียดดังไฟล์แนบ