Shopping cart

close
close

Blog

โครงการนวัตกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. ร่วมกับมูลนิธิอิสรชนแบ่งปันอาหารให้กับชุมชนคนไร้ที่พึ่ง พร้อมลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนคนไร้ที่พึ่งบริเวณคลองหลอดเพื่อสร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม นักศึกษาลงพื้นที่กับมูลนิธิอิสระชนแบ่งปันอาหารให้กับชุมชนคนไร้ที่พึ่ง พร้อมลงชุมชนคนไร้ที่พึ่ง (คนไร้บ้าน+คนค้าประเวณี) โดย อาจารย์ ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา และนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชามรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ชมคลิปวิดีโอ คลิก –> https://www.facebook.com/issarachonfound/videos/908891569496289/

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.