Shopping cart

close
close

Blog

“โครงการนวัตกรรมบำเพ็ญประโยชน์”

“โครงการนวัตกรรมบำเพ็ญประโยชน์” ณ บ้านพักคนชราหญิง

เป็นอีกกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม ให้รู้จักการแบ่งปัน โดย อ.ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธ์ุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา และนักศึกษาหลักสูตร BMCI, BSI และ DX  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562

IMG_280462_01
IMG_280462_03
IMG_280462_05
IMG_280462_02
IMG_280462_04
IMG_280462_06