Shopping cart

close
close

Blog

สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม ประจำปี 2562

วิทยาลัยนวัตกรรม จัดงานสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมรดน้ำดำหัวคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

IMG_1987re
IMG_1975re
IMG_2032re
IMG_1983re
IMG_1994re
IMG_2056re
IMG_1980re
IMG_2030re
IMG_20391re
IMG_20421re