Shopping cart close

Notice: Function the_widget was called incorrectly. วิดเจ็ตต้องลงทะเบียนการใช้ register_widget() ก่อน ถึงจะสามารถแสดงผลได้ โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดใน WordPress สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 4.9.0.) in /var/www/html/citu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
close

“รางวัลกวีศรีสุนทร ครั้งที่ ๓”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธฤตวัน จีนสายใจ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ (BMCI) ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดและแข่งขันแต่งบทกลอน “รางวัลกวีศรีสุนทร ครั้งที่ ๓” ระดับประชาชน เนื่องในงาน วันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง