Shopping cart

close
close

Blog

“รางวัลกวีศรีสุนทร ครั้งที่ ๓”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธฤตวัน จีนสายใจ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ (BMCI) ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดและแข่งขันแต่งบทกลอน “รางวัลกวีศรีสุนทร ครั้งที่ ๓” ระดับประชาชน เนื่องในงาน วันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.