Shopping cart

close
close

Blog

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม เรื่อง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม เรื่อง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โทร. 08 5689 9875

แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ปีการศึกษา 2565 ป.ตรี ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม