Shopping cart

close
close

Blog

รับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น และสมัครทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น และสมัครทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ2) เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลาการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ถึง สิงหาคม 2564

ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารธรรมนที ท่าพระจันทร์ และยื่นใบสมัครผ่านวิทยาลัยนวัตกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดดังไฟล์แนบ