Shopping cart

close
close

Blog

รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564

ทุน Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation 2021 (ในเครือสายการบิน ANA)

รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (2021) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไปสอบแข่งขันรับทุนในระดับประเทศ ที่กรุงเทพฯ ช่วงเดือนพฤษภาคม ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ของทุนด้วยตนเองได้ที่ Guide to application for the 2021 academic year หรือที่ http://www.okazakizaidan.or.jp และยื่นใบสมัครผ่านวิทยาลัยนวัตกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดดังไฟล์แนบ