Shopping cart

close
close

Blog

ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง “การให้ข้อมูลเรื่อง Exchange Program ในต่างประเทศ”

วิทยาลัยนวัตกรรมขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง “การให้ข้อมูลเรื่อง Exchange Program ในต่างประเทศ” โดย วิทยากรจากกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 12.00 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 5 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์