Shopping cart

close
close

Blog

รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Victoria แคนาดา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการรับทุนการศึกษาเพื่อรับทุนรัฐบาลแคนาดา Canada – ASEAN Scholarships and Educational Exchange for Development (SEED) เป็นการไปศึกษาไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา ระยะเวลารับทุนเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564
นักศึกษาที่สนใจยื่นใบสมัครผ่านวิทยาลัยนวัตกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดดังไฟล์แนบ