Shopping cart

close
close

Blog

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา Chuo University ประเทศญี่ปุ่น เป็นทุนการศึกษาเพื่อเป็น Research Students ณ Chuo University ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน จะมีสิทธิ์สมัครแข่งขันรับทุนดังกล่าว
นักศึกษาที่สนใจยื่นใบสมัครผ่านวิทยาลัยนวัตกรรมตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 นี้

รายละเอียดดังไฟล์แนบ