Shopping cart

close
close

Blog

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย ยุโรปและสแกนดิเนเวีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท การศึกษาระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-degree)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ