Shopping cart close
close

สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม ประจำปี 2562

วิทยาลัยนวัตกรรม จัดงานสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมรดน้ำดำหัวคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

[easy-image-collage id=4122]

[easy-image-collage id=4123]