Shopping cart close
close

อาษาเฟรมเวิร์ค งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562

อาษาเฟรมเวิร์คร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network หรือ RUN) จัดแสดงผลงานวิจัยอาษาเฟรมเวิร์คในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซนทารา บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)