Shopping cart

close
close

Blog

งานวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรม ครบรอบ 23 ปี

ในโอกาสครบรอบ 23 ปี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติมาร่วมงาน และเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา และยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมแนะนำหลักสูตร BMCI BSI และ dX ของวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/citu.tu/photos/?tab=album&album_id=2840462929338864